Có chậu

Cây Kim Ngân lớn (1.5m)

1,200,000  999,000 

Cây lan ý

99,000 149,000 

Cây may mắn

139,000 

Cây Ngọc Ngân

79,000 129,000 

Cây ngũ gia bì Thái

99,000 149,000 

Cây như ý

109,000 159,000 

Cây phú quý

109,000 159,000 

Cây Tùng Thơm

118,000 168,000 

Đa Búp Đỏ

168,000