Cây ăn quả phổ biến

Đây là tập hợp những loại cây ăn quả dễ trồng, dân không chuyên cũng trồng được luôn,chỉ cần trồng xuống là chắn chắn có trái. Thích hợp những anh chị mới vào “nghề”

Cây bầu

99,000 

Cây cà chua

119,000 

Cây Ổi Lê

100,000 

Cây Siro

120,000 

Cây sơ ri

150,000 

Nho thân gỗ

300,000  250,000