Cây trồng sân thượng

Đây là những cây chuyên trị sân thượng đầy nằng, cần ít đất, dễ trồng, dễ cho ra trái. Vào xem thử nhé

Cây bầu

99,000 

Cây cà chua

119,000 

Cây lá vối

150,000 

Cây Ổi Lê

100,000 

Cây Siro

120,000 

Cây sơ ri

150,000 

Chanh ngón tay Úc

300,000  250,000 

Ổi dứa

180,000