Cây trồng sân thượng

Đây là những cây chuyên trị sân thượng đầy nằng, cần ít đất, dễ trồng, dễ cho ra trái. Vào xem thử nhé