Cây leo giàn

Tận dụng khoảng sân thượng nhỏ trồng các loại cây leo giàn sau vừa cho bóng mát và luôn trĩu quả. Hotline: 012.9999.6688