Cây nho pháp

Cây nho pháp là cây giống nho từ Pháp nhập vào Việt Nam, được ươm trồng cho phù hợp với khí hậu. Chỉ mất khoảng 1 năm, cây nho Pháp sẽ ra quả sai trĩu cành.