Dịch vụ chăm sóc nho tại nhà

Các gói dịch vụ chăm sóc vườn nho tại nhà dành cho khách hàng chưa có kỹ thuật trồng nho, không có thời gian chăm sóc vườn nho hoặc cần chữa vườn nho đang bị các bệnh thường gặp.