Mini Cart

Phân đạm cá hữu cơ dạng viên ( 1 bịch)

40,000 

Mô tả

Phân cá hữu cơ HP.02

  • Phân cá viên dạng tan chậm hữu cơ, dùng tốt cho các loại cây trồng như mai, bonsai và cả hoa lan
  • Kích thước phát triển bộ rễ, chống vàng lá, tăng độ dày và màu xanh của lá
  • Tăng độ đậm màu của hoa và cây kiểng
  • Giúp cây phát triển đồng đều

Thành phần: N: 8%, P2O5:5%, K2O:5% và các thành phần khác

Hướng dẫn sử dụng:

  • Bón từ 50-100g/ chậu
  • Bón xong nhớ xới đất xáo cho phân trộn đều vào đất