Mini Cart

Vỏ trấu (1 bịch)

20,000 

Mô tả

Vỏ trấu trồng cây được người nông dân lấy ra từ hạt thóc sau khi tách đôi vỏ trấu để thu gạo. Vỏ trấu là một trong những giá thể trồng cây được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Vỏ trấu giữ ấm rất tốt cho cây, làm sạch giá thể và thoáng khí.

Thành phần của vỏ trấu bao gồm: Xenlulô, Hemi – Xenlulô, Lignin, SiO2

Vỏ trấu có độ thoáng khí cao, tăng độ thông thoáng cho môi trường rễ cây trồng, giúp cây tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng