Tiêu chuẩn VietGap đang ngày càng được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam đối với các ngành nghề nông nghiệp. Nhưng rất nhiều người chỉ mới biết đến tên VietGap mà chưa hiểu rõ tiêu chuẩn VietGap là gì.

Những đặc sản Ninh Thuận không thể bỏ qua

VietGap là cụm từ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí như:

 • Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.
 • An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
 • Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
 • Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể là việc quy định rõ ràng những yếu tố chính trong sản xuất nông nghiệp như:

 1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
 2. Giống và góc ghép
 3. Quản lý đất và giá thể
 4. Phân bón và chất phụ gia
 5. Nước tưới
 6. Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)
 7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
 8. Quản lý và xử lý chất thải
 9. An toàn lao động
 10. Ghi chép, lưu trử hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
 11. Kiểm tra nội bộ
 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Với tiêu chuẩn này, các sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo đúng nguyên tắc, quy trình từ khâu chọn giống, trồng trọt đến thu hoạch, xử lý… nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.