Hỏi: Từ khi bấm cành thì bao lâu cây nho Ninh Thuận trồng tại nhà sẽ ra trái ăn được?

Từ khi bấm cành cây nho thì bao lâu sẽ có trái ăn được?Trả lời:

Thường thời gian tính từ lúc bấm cành đến lúc ra trái ăn được luôn sẽ là 80 ngày. Trong giai đoạn ra hoa chuẩn bị chuyển từ hoa sang trái bạn phải chăm sóc cẩn thận. Nếu để cho hoa tiếp xúc với nước trực tiếp (mưa lớn) thì khả năng không ra trái rất cao. Tốt nhất là các bạn nên lấy túi nilon để bao chùm hoa lại để tránh nước.

Xem thêm bài viết này để biết giai đoạn bấm cành: Khi nào thì bắt đầu bấm cành để kích trái?

Những thông tin khác về cây nho Ninh Thuận trồng tại nhà được chia sẻ tại đây: https://thichtrongcay.com/cay-nho-ninh-thuan-giong-phap-trong-tai-nha

Những hỏi đáp về cách trồng nho Ninh Thuận trên sân thượng tại nhà được tổng hợp tại đây:

Tài liệu trồng nho tại nhà